fbpx
De behoefte aan duidelijkheid en kennis is groot, en de FNV vindt dat de overheid zo snel mogelijk deze informatie moet verschaffen aan het zorgpersoneel. Het is logisch dat een aanzienlijk percentage van de onderzoeksgroep twijfelt over de vaccinatie en kritisch is. “Zonder wetenschappelijk onderbouwde informatie in begrijpelijke taal, kunnen zorgprofessionals geen weloverwogen keuze maken om zich te laten vaccineren of niet. Het is dus cruciaal dat deze informatie zo snel mogelijk wordt gedeeld”, aldus Kitty Jong van FNV.

Bijna helft ondervraagd zorgpersoneel twijfelt

Dat het zorgpersoneel met vragen zit, blijkt wel uit de percentages van het onderzoek van de FNV. Van de onderzoeksgroep zegt 30% kritisch te zijn, hiervan wil 19% zeker weten geen vaccinatie en 11% waarschijnlijk niet. Er zijn ook twijfelaars: 14% weet onvoldoende om een keuze te maken. Iets meer dan de helft staat er wel positief tegenover (56%).

Onvoldoende vertrouwen en informatie

Het kritische deel van de ondervraagde zorgprofessionals geeft aan dat ze het vaccin niet vertrouwen, omdat er niet duidelijk wordt uitgelegd hoe het zo snel ontwikkeld is. Ook wachten zij (46%) liever tot eventuele bijwerkingen aan het licht komen. Kortom: er is te weinig wetenschappelijke informatie over de veiligheid van het vaccin. “Het gevoel dat zorgmedewerkers een proefkonijn zijn voor dit vaccin, moet zo snel mogelijk worden weggenomen. En dat kan alleen met duidelijke informatie”, aldus de FNV.

Keuze voor vaccinatie blijft bij zorgmedewerkers

De FNV wil in het artikel van De Zorggids voorop stellen dat de keuze voor vaccinatie bij de zorgmedewerkers blijft. “Dit moet een vrije keuze zijn, dit kan en mag je niet verplichten. Wel zijn we ervan overtuigd dat er minder twijfelgevallen zullen zijn, als hun zorgen serieus worden genomen en zij goede voorlichting krijgen”, aldus de FNV. Heb je als zorgprofessional vragen over het vaccineren, neem dan contact op met ons zorgbemiddelingsbureau in Arnhem. Bron: Nationale Zorggids