fbpx
Er was al sprake van een tekort aan personeel in de zorg en de coronacrisis heeft de vraag alleen maar doen groeien. Door een explosief groeiende zorgvraag is er behoefte aan nieuwe vormen van zorglevering. In een artikel van de Zorgkrant wordt gesteld: “Hoewel veel zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen stappen hebben gezet om de zorg te digitaliseren, ontberen de meeste zorgaanbieders de financiële slagkracht om het zorgaanbod te transformeren en veerkrachtig te zijn”.

Toegankelijkheid ggz staat onder druk

Mede dankzij deze ontbrekende daadkracht van zorgaanbieders staat de toegankelijkheid van de ggz onder druk. Volgens het artikel in de Zorgkrant is het “essentieel om versneld meer veerkracht in de ggz te brengen”.  Karin Lemmers van KPMG Health vertelt in het artikel: “In de ggz die we wensen ontvangen mensen met een hulpvraag passende ondersteuning en zorg, en ontvangen ze deze tijdig, waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Deze situatie is nog steeds niet binnen handbereik en zal ook niet zomaar worden bereikt. De toegankelijkheid van de ggz blijft dus onder druk staan.”

Technologie biedt mogelijke oplossingen

Uit de Healthcheck van het KPMG blijkt dat een groot deel van de zorgaanbieders in de ggz het beslissende moment zag om de digitalisering van de zorg en een regionale samenwerking door te zetten. Hierbij bieden steeds meer zorgaanbieders de mogelijkheid aan om met apps en digitale platforms te werken. De wachtlijsten in de ggz kunnen daarmee teruggedrongen worden omdat de zorg dichter bij de cliënten wordt gebracht. De zorgvraag bij fysieke klinieken neemt hierbij af en de (mogelijkheid tot) zorg op afstand wordt vergroot.OvA Zorg draagt een steentje bij aan het toegankelijker maken van de ggz door zorg op maat te bieden en zorgprofessionals en zorgaanbieders met elkaar te verbinden. Lees hier meer over hoe we dit bereiken. Bron: Zorgkrant.nl